45211

راه اندازی تابلو دیزل ژنراتور در آسایشگاه جانبازان ثارالله واقع در ولنجک

ساخت، نصب و یک دستگاه و راه اندازی تابلو دیزل ژنراتور برای یک دستگاه دیزل ژنراتور متعلق به آسایشگاه جانبازانثارالله عزیز واقع در ولنجک، که در اثر سانحه تابلو راه […]