لطفاً محدوده توان خروجی دیزل ژنراتور مورد نظر خود را وارد نموده و آیکون جستجو را کلیک نمایید.

نوع کوپله:
حداقل توان خروجی (کاوا):    
حداکثر توان خروجی (کاوا):