پیام مدیرعامل

با نام خدا و سلام بر شما بدون شک، فاصله تکنولوژیک ما با کشورهای صنعتی زیاد است. بجای اینکه این فاصله را ببینیم و از آن هراس داشته باشیم و یا دچار یاس و نا امیدی شویم، با توکل به خداوند متعال و تکیه بر توانمندی های خود، کاهش این فاصله را با حد اکثر سرعت بر خود فرض می دانیم. ادامه...